Våre tjenester

Vi bruker hovedsaklig Mamut Økonomisystem til føring av regnskap, fakturering og lønn.

Vi tilbyr våre kunder skanning av bilag. De som ønsker det kan få adgang til å attestere disse før bokføring eller kun se på arkiverte bilag. Programmet vi bruker heter Paperless. Selvangivelse og årsoppgjør blir utarbeidet på Akelius Skatt og Akelius Årsoppgjør.

Regnskap:

 • Fakturering
 • Bilagsregistrering
 • Remittering
 • Avstemming
 • Rapportering

Årsoppgjør:

 • Utarbeidelse av selvangivelse med tilhørende ligningsoppgaver
 • Utarbeidelse av årsregnskap med styrets beretning, noter og generalforsamlingsprotokoll

Utarbeidelse av selvangivelse med tilhørende ligningsoppgaver

Utarbeidelse av årsregnskap med styrets beretning, noter og generalforsamlingsprotokoll

Lønnsadministrasjon:

 • Lønn
 • Lott og hyre oppgjør
 • A-meldinger

Lønn

Lott og hyre oppgjør

A-meldinger

Økonomisk rådgivning:

 • Budsjettering
 • Kalkyler
 • Likviditetsstyring
 • Skatteplanlegging
 • Utarbeidelse av konsernregnskap
 • Bedriftsetablering
 • Styrerådgivning
 • "Økonomisjef til leie"