Våre tjenester

 

 

Regnskap:

 • Fakturering
 • Bilagsregistrering
 • Remittering
 • Avstemming
 • Rapportering

Årsoppgjør:

 • Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende oppgaver
 • Utarbeidelse av årsregnskap  noter og styre-/general-forsamlingsprotokoll

Lønnsadministrasjon:

 • Lønn
 • Lott og hyre oppgjør
 • A-meldinger

Lønn

Lott og hyre oppgjør

A-meldinger

Økonomisk rådgivning:

 • Budsjettering
 • Kalkyler
 • Likviditetsstyring
 • Skatteplanlegging
 • Utarbeidelse av konsernregnskap
 • Bedriftsetablering
 • Styrerådgivning
 • "Økonomisjef til leie"