Informasjon om oss i Aktiva AS

Aktiva ble etablert våren 2004.

Vi startet som DA, men i 2012 ble vi omdannet til Aktiva AS

Vi er nå 5 medarbeidere.


Medarbeider

Tlf.

Epost


Arne Sørensen 94 05 77 09 arne@aktivafinnsnes.no

Sissel Thomassen

94 05 77 52 sissel@aktivafinnsnes.no

Anne Bergheim 94 05 77 32 anne@aktivafinnsnes.no

Cicilie Vildgren 94 05 76 71 cicilie@aktivafinnsnes.no

Daisy Agapito 92 08 24 22 daisy@aktivafinnsnes.no